ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
31 ارزشگذاری دارایی‌ بانک‌های در شرف ادغام
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-14:6   0
32 پیدا و پنهان کم رمقی بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 مرداد 1398-15:39   3
33 دو وضعیت نامتقارن در دو بازار
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 31 تیر 1398-8:51   1
34 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 تیر 1398-9:17   0
35 پول های توهم ساز در بورس تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-22:13   0
36 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-22:6   0
37 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 17 تیر 1398-23:42   0
38 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 16 تیر 1398-20:33   0
39 محدودیت تجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 16 تیر 1398-14:29   0
40 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-0:14   0
41 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 تیر 1398-23:36   0
42 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین )
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 تیر 1398-9:1   0
43 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-23:46   0
44 سوخت تابستانی رونق بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-15:35   1
45 نگاهی بر رالی اونس طلای جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-10:24   1
صفحه 3 از 28