ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
421 سهمی پر پتانسیل با شناوری بالا و بدون حمایت حقوقی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 31 شهریور 1395-10:9   سرمایه گذاری خوارزمی   0
422 بررسی میزان تاثیر واحد ریل سازی بر سودآوری ذوب آهن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 شهریور 1395-9:58   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
423 پیش بینی سود سال 95 و پوشش 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 شهریور 1395-10:9   لیزینگ رایان‌ سایپا   0
424 آشنایی با فعالیت شرکت های لیزینگ خوردو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 شهریور 1395-10:3   0
425 بررسی اجمالی گروه ساختمانی ( پرتفوی بورسی ثمسکن )
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 20 شهریور 1395-12:0   0
426 محاسبه NAV وبانک
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 شهریور 1395-13:8   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   0
صفحه 29 از 29