ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
16 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 تیر 1398-23:36   0
17 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین )
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 تیر 1398-9:1   0
18 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-23:46   0
19 سوخت تابستانی رونق بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-15:35   1
20 نگاهی بر رالی اونس طلای جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-10:24   1
21 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ چهارم تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 تیر 1398-9:44   0
22 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ سوم تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 3 تیر 1398-8:30   0
23 گزارش آمار صادرات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 تیر 1398-16:7   1
24 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ اول تیرماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 تیر 1398-9:55   0
25 نگاهی اجمالی بر روند حرکتی قیمت ها در بازار قراردادهای آتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 30 خرداد 1398-10:9   0
26 منفی متفاوت بورس تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 خرداد 1398-15:12   1
27 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخه 28 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 خرداد 1398-9:29   0
28 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 27 خردادماه 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 خرداد 1398-9:15   0
29 وجه منفی سرعت اصلاح بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 26 خرداد 1398-15:12   0
30 قراردادهای آتی زعفران نگین
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 خرداد 1398-14:12   1
صفحه 2 از 27