ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بازارها
# عنوان
1 حرکت محتاطانه سپرده در بازار پول
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 25 شهریور 1398-14:29   0
2 ذائقه جدید در رونق بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 11 شهریور 1398-15:35   1
3 طلا در انتظار نشست «جکسون هول»
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 30 مرداد 1398-14:20   1
4 مختصات جدید پتروشیمی‌ها در بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 22 مرداد 1398-11:5   1
5 انواع رانت در بورس بازی و نقش دارندگان اطلاعات نهانی در معاملات
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 20 مرداد 1398-11:31   0
6 جزایر حباب‌خیز بورس تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 19 مرداد 1398-14:33   1
7 لبخند بورس به حذف ارز رانتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 مرداد 1398-14:50   0
8 ارزشگذاری دارایی‌ بانک‌های در شرف ادغام
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-14:6   0
9 پیدا و پنهان کم رمقی بورس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 مرداد 1398-15:39   3
10 دو وضعیت نامتقارن در دو بازار
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 31 تیر 1398-8:51   1
11 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 تیر 1398-9:17   0
12 پول های توهم ساز در بورس تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 تیر 1398-22:13   0
13 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-22:6   0
14 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 17 تیر 1398-23:42   0
15 گزارش روزانه بازار مشتقه (قراردادهای آتی زعفران نگین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 16 تیر 1398-20:33   0
صفحه 1 از 27