ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
121 تعیین جهت حرکت کلی بیمه دانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 بهمن 1397-9:49   بیمه دانا   0
122 بررسی روند حرکتی صدرا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:53   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
123 بررسی روند حرکت کسرا در کوتاه مدت و تعیین محدوده های حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:51   سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌   1
124 بررسی حرکت بلند مدت سهام بنیرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 بهمن 1397-9:10   نیروترانس‌   0
125 روند حرکتی ولبهمن در تایم بلند مدت به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:39   شرکت بهمن لیزینگ   0
126 روند حرکتی بانک پاسارگاد در بلند مدت به چه صورت خواهد شد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:37   بانک پاسارگاد   1
127 روی(خرید سه ماهه-بورس فلزات لندن)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 بهمن 1397-10:34   0
128 محدوده های خرید کمنگنز در چه قیمت هایی وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 بهمن 1397-9:47   معادن‌منگنزایران‌   0
129 آیا احتمال حرکت صعودی فباهنر وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 بهمن 1397-10:37   مس‌ شهیدباهنر   0
130 حآسا در محدوده سقف ...
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 بهمن 1397-8:37   آسیا سیر ارس   0
131 شاخص صنعت سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 2 بهمن 1397-10:54   0
132 بررسی بمپنا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-15:14   تولید برق عسلویه مپنا   0
133 روند حرکتی شاخص بیمه در یک نگاه کلی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-15:4   0
134 بررسی نماد شیران در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 19 دی 1397-15:8   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   2
135 روند حرکتی بهپاک به کدام سمت میتواند باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 2 دی 1397-11:43   صنعتی بهپاک   0