ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
121 مفاخر-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 آذر 1396-12:9   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   0
122 بهپاک-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 آذر 1396-9:22   صنعتی بهپاک   0
123 هپکو-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 آذر 1396-8:45   تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو   0
124 آبسال-تعدیل شده- هفتگی- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 26 آذر 1396-8:39   آبسال‌   0
125 بالاس-هفتگی-تعدبل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 آذر 1396-8:52   مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   0
126 مرقام-تعدیل نشده-تایم هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 21 آذر 1396-9:56   ایران‌ارقام‌   0
127 وبهمن-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آذر 1396-11:25   سرمایه‌گذاری‌بهمن‌   0
128 کهمدا-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 آذر 1396-9:31   شیشه‌ همدان‌   0
129 کسرا-تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 آذر 1396-8:41   سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌   0
130 کرازی-تایم روزانه-تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 18 آذر 1396-9:13   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
131 خمهر-تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آذر 1396-10:42   مهرکام‌پارس‌   0
132 اپرداز تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 آذر 1396-10:30   آتیه داده پرداز   0
133 لاوان-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 آذر 1396-9:6   پالایش نفت لاوان   1
134 پیش بینی روند پیش روی انس طلا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 آبان 1396-10:52   0
135 مفاخر-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 آبان 1396-9:35   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   1