ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
121 گروه میراث فرهنگی-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 20 دی 1396-10:37   گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   1
122 کچاد-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 13 دی 1396-9:22   معدنی‌وصنعتی‌چادرملو   1
123 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:53   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
124 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:53   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
125 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:46   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
126 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:46   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
127 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:46   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
128 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:45   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   1
129 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:45   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
130 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:45   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
131 کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 دی 1396-10:44   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   0
132 رکیش-تعدیل شده-مقیاس ساده- تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 5 دی 1396-9:50   کارت اعتباری ایران کیش   1
133 بالبر-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 دی 1396-10:39   کابل‌ البرز   0
134 ونفت-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 دی 1396-9:1   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   2
135 مفاخر-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 آذر 1396-12:9   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   0