ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
121 فلوله-
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:52   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   0
122 لسرما-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:27   سرما آفرین‌   0
123 وسین-تعدیل نشده-تایم هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:27   بیمه سینا   0
124 ذوب-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 7 اسفند 1396-11:12   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
125 وملت-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 اسفند 1396-9:40   سرمایه‌گذاری‌ملت‌   0
126 فولاد-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 5 اسفند 1396-10:36   فولاد مبارکه اصفهان   2
127 تکشا-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-11:0   گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌   0
128 بالاس-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-10:38   مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   0
129 بالاس-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-10:38   مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   0
130 کسرام-تعدیل نشده-مقیاس ساده-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-9:19   پارس‌ سرام‌   0
131 لپارس-تعدیل نشده-مقیاس ساده-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 18 بهمن 1396-11:28   پارس‌ الکتریک‌   1
132 بکاب-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-11:36   صنایع‌جوشکاب‌یزد   1
133 کشرق-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-11:35   صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود   0
134 خمحور-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-10:46   تولیدمحورخودرو   0
135 شلیا-تعدیل نشده-مقیاس ساده- تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-10:45   شرکت مواد ویژه لیا   0