ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
106 روند حرکتی حآسا و منطقه خرید کم ریسک
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 اسفند 1397-9:39   آسیا سیر ارس   1
107 کسرام در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-12:3   پارس‌ سرام‌   1
108 محدوده های حمایت صدرا و نحوه حرکت احتمالی در آینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 اسفند 1397-11:35   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
109 نحوه حرکت داروسازی لقما در تایم ماهیانه و احتمال رشد مجدد
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 اسفند 1397-10:23   دارویی‌ لقمان‌   0
110 حرکت کوتاه مدت شاخص کل
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 اسفند 1397-12:20   0
111 تعیین جهت حرکت رتکو و محدوده های مقاومت و حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-11:5   کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو   0
112 آیا حرکت فعلی انرژی 3 یک اصلاح است یا یک روند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 اسفند 1397-10:17   سایر اشخاص بورس انرژی   0
113 روند حرکتی شلرد در تایم کوتاه مدت به کدام سمت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 4 اسفند 1397-11:26   کود شیمیایی اوره لردگان   1
114 روند حرکتی شپلی در میان مدت به کدام سمت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 اسفند 1397-12:0   پلی‌اکریل‌   0
115 روند حرکتی شپارس در کوتاه مدت و بلند مدت به کدام سمت می باشد و محدوده های کم ریسک کدام هستند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 بهمن 1397-10:57   بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌   0
116 محدوده های خرید کم ریسک پست بانک در کدام قیمت ها قرار دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 بهمن 1397-10:12   پست بانک ایران   1
117 روند حرکتی شاخص کل در تایم کوتاه مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 بهمن 1397-10:10   0
118 تعیین جهت حرکت کلی بیمه دانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 بهمن 1397-9:49   بیمه دانا   0
119 بررسی روند حرکتی صدرا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:53   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
120 بررسی روند حرکت کسرا در کوتاه مدت و تعیین محدوده های حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:51   سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌   1
صفحه 8 از 33