ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
106 بهپاک-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 بهمن 1396-11:43   صنعتی بهپاک   0
107 کرازی-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 بهمن 1396-9:53   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
108 وپترو-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 بهمن 1396-9:50   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   1
109 وپترو-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 بهمن 1396-9:50   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   0
110 وپترو-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 بهمن 1396-9:50   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   0
111 وپترو-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 بهمن 1396-9:49   سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌   0
112 بکام-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 3 بهمن 1396-8:45   کارخانجات تولیدی شهید قندی   0
113 بورس-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 2 بهمن 1396-11:23   بورس اوراق بهادار تهران   0
114 وساپا-تعدیل شده-تایم هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 بهمن 1396-10:51   سرمایه‌گذاری‌ سایپا   1
115 میدکو-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 بهمن 1396-9:59   هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   0
116 میدکو-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 بهمن 1396-9:59   هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   0
117 تکشا-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 دی 1396-12:27   گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌   0
118 تپکو-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 دی 1396-11:6   تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو   0
119 ومعادن-هفتگی-تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 دی 1396-12:24   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   0
120 رکیش-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 23 دی 1396-9:16   کارت اعتباری ایران کیش   0
صفحه 8 از 25