ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
91 لسرما-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:27   سرما آفرین‌   0
92 وسین-تعدیل نشده-تایم هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:27   بیمه سینا   0
93 ذوب-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 7 اسفند 1396-11:12   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
94 وملت-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 اسفند 1396-9:40   سرمایه‌گذاری‌ملت‌   0
95 فولاد-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 5 اسفند 1396-10:36   فولاد مبارکه اصفهان   2
96 تکشا-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-11:0   گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌   0
97 بالاس-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-10:38   مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   0
98 بالاس-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-10:38   مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن   0
99 کسرام-تعدیل نشده-مقیاس ساده-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 بهمن 1396-9:19   پارس‌ سرام‌   0
100 لپارس-تعدیل نشده-مقیاس ساده-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 18 بهمن 1396-11:28   پارس‌ الکتریک‌   1
101 بکاب-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-11:36   صنایع‌جوشکاب‌یزد   1
102 کشرق-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-11:35   صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود   0
103 خمحور-تعدیل شده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-10:46   تولیدمحورخودرو   0
104 شلیا-تعدیل نشده-مقیاس ساده- تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 بهمن 1396-10:45   شرکت مواد ویژه لیا   0
105 وایران-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 بهمن 1396-11:51   لیزینگ ایرانیان   0
صفحه 7 از 25