ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
91 تعیین جهت حرکت رتکو و محدوده های مقاومت و حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-11:5   کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو   0
92 آیا حرکت فعلی انرژی 3 یک اصلاح است یا یک روند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 اسفند 1397-10:17   سایر اشخاص بورس انرژی   0
93 روند حرکتی شلرد در تایم کوتاه مدت به کدام سمت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 4 اسفند 1397-11:26   کود شیمیایی اوره لردگان   1
94 روند حرکتی شپلی در میان مدت به کدام سمت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 اسفند 1397-12:0   پلی‌اکریل‌   0
95 روند حرکتی شپارس در کوتاه مدت و بلند مدت به کدام سمت می باشد و محدوده های کم ریسک کدام هستند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 بهمن 1397-10:57   بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌   0
96 محدوده های خرید کم ریسک پست بانک در کدام قیمت ها قرار دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 بهمن 1397-10:12   پست بانک ایران   1
97 روند حرکتی شاخص کل در تایم کوتاه مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 بهمن 1397-10:10   0
98 تعیین جهت حرکت کلی بیمه دانا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 بهمن 1397-9:49   بیمه دانا   0
99 بررسی روند حرکتی صدرا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:53   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
100 بررسی روند حرکت کسرا در کوتاه مدت و تعیین محدوده های حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 بهمن 1397-11:51   سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌   0
101 بررسی حرکت بلند مدت سهام بنیرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 بهمن 1397-9:10   نیروترانس‌   0
102 روند حرکتی ولبهمن در تایم بلند مدت به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:39   شرکت بهمن لیزینگ   0
103 روند حرکتی بانک پاسارگاد در بلند مدت به چه صورت خواهد شد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:37   بانک پاسارگاد   0
104 روی(خرید سه ماهه-بورس فلزات لندن)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 بهمن 1397-10:34   0
105 محدوده های خرید کمنگنز در چه قیمت هایی وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 بهمن 1397-9:47   معادن‌منگنزایران‌   0
صفحه 7 از 32