ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
91 آیا شبندر موفق میشود سقف تاریخی خودش را از میان بردارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398-9:31   اختیارف شبندر-13000-98/02/18   1
92 نکات مربوط به شاخص خودرو و منطقه امن برای خرید
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-10:46   1
93 آیا شوینده موفق میشود از محدوده کنج خود خارج شود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-10:43   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
94 آیا سمگا توان حرکت صعودی مجدد را دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398-12:15   گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   1
95 رشد سهام یا تورم؟؟؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 14 اردیبهشت 1398-10:4   1
96 روند حرکتی سهم پس از افزایش سرمایه به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:47   گروه صنایع کاغذ پارس   4
97 احتمال عبور شغدیر از محدوده مقاومت دور از ذهن نیست...
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:45   پتروشیمی غدیر   2
98 حرکت شاخص سیمان در شش ماه آینده به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 فروردین 1398-11:50   1
99 آیا بانک تجارت ریزش دارد؟فرق نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در چیست؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 فروردین 1398-9:26   بانک تجارت   2
100 آیا روند صعودی انرژی 3 متوقف شده است؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-10:29   1
101 روند حرکتی شاخص کل بعد از عبور از سقف تاریخی به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 فروردین 1398-11:9   0
102 روند حرکتی سیمان هگمتان در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 20 فروردین 1398-12:18   سیمان‌هگمتان‌   1
103 اولین محدوده مقاومت ذوب
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-11:0   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
104 خیز ایران خودرو برای عبور از مقاومت 7 ساله
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-10:47   ایران‌ خودرو   0
105 شاخص انبوه سازی در تایم هفتگی و رسیدن به محدوده های مقاومت سقف قبلی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 فروردین 1398-10:48   0
صفحه 7 از 33