ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
76 روند حرکتی سهم پس از افزایش سرمایه به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:47   گروه صنایع کاغذ پارس   4
77 احتمال عبور شغدیر از محدوده مقاومت دور از ذهن نیست...
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:45   پتروشیمی غدیر   2
78 حرکت شاخص سیمان در شش ماه آینده به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 فروردین 1398-11:50   1
79 آیا بانک تجارت ریزش دارد؟فرق نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در چیست؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 فروردین 1398-9:26   بانک تجارت   2
80 آیا روند صعودی انرژی 3 متوقف شده است؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-10:29   1
81 روند حرکتی شاخص کل بعد از عبور از سقف تاریخی به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 فروردین 1398-11:9   0
82 روند حرکتی سیمان هگمتان در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 20 فروردین 1398-12:18   سیمان‌هگمتان‌   1
83 اولین محدوده مقاومت ذوب
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-11:0   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
84 خیز ایران خودرو برای عبور از مقاومت 7 ساله
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-10:47   ایران‌ خودرو   0
85 شاخص انبوه سازی در تایم هفتگی و رسیدن به محدوده های مقاومت سقف قبلی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 فروردین 1398-10:48   0
86 روند حرکتی حآسا و منطقه خرید کم ریسک
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 اسفند 1397-9:39   آسیا سیر ارس   1
87 کسرام در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-12:3   پارس‌ سرام‌   0
88 محدوده های حمایت صدرا و نحوه حرکت احتمالی در آینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 اسفند 1397-11:35   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
89 نحوه حرکت داروسازی لقما در تایم ماهیانه و احتمال رشد مجدد
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 اسفند 1397-10:23   دارویی‌ لقمان‌   0
90 حرکت کوتاه مدت شاخص کل
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 اسفند 1397-12:20   0
صفحه 6 از 32