ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
76 کسرا و احتمال شکست سقف کانال
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 شهریور 1397-9:54   سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌   0
77 نمودار فوق چکاپا در تایم هفتگی می باشد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 14 شهریور 1397-9:59   گروه صنایع کاغذ پارس   0
78 شاخص گروه سیمان در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 شهریور 1397-9:13   1
79 شاخص کل در تایم سه ماهه:
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 4 شهریور 1397-9:15   0
80 سکه طرح جدید
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-12:2   0
81 فاذر پس از یک سال در حال رسیدن به قیمت اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-12:0   صنایع‌ آذرآب‌   0
82 #سرب-تایم هفتگی بورس فلزات لندن
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:46   1
83 #روی-بورس فلزات لندن تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:44   1
84 مس-بورس فلزات نیویورک
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:42   0
85 شاخص کل در تایم سه ماهه:
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-8:44   1
86 #شاخص_فلزات:
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-8:23   0
87 نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 30 تیر 1397-11:33   0
88 ارفع تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 تیر 1397-9:21   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
89 سایپا در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 تیر 1397-9:4   سایپا   0
90 شاخص خودرو تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 تیر 1397-10:53   0
صفحه 6 از 27