ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
61 بررسی شاخص جهانی مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 مهر 1398-15:18   4
62 بررسی روند حرکتی کیسون
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22   شرکت کیسون   3
63 بررسی نمودار شخارک در دو حالت تعدیل شده و تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 مهر 1398-23:12   پتروشیمی‌ خارک‌   5
64 بررسی روند حرکتی بزاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 مهر 1398-21:12   نیروگاه زاگرس کوثر   5
65 بررسی روند حرکت بترانس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-13:57   ایران‌ ترانسفو   5
66 بررسی روند حرکت شبندر در ۳ تایم‌فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 مهر 1398-21:6   پالایش نفت بندرعباس   3
67 بررسی روند حرکت ونوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 مهر 1398-11:59   بانک‌اقتصادنوین‌   2
68 بررسی روند حرکتی خصدرا در ۳ تایم فریم بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 30 شهریور 1398-10:3   صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   3
69 بررسی روند حرکت وبشهر در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 شهریور 1398-9:42   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   4
70 بررسی روند حرکتی وساخت در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 شهریور 1398-14:40   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   0
71 بررسی روند حرکت بترانس در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 مرداد 1398-9:25   ایران‌ ترانسفو   2
72 بررسی روند حرکتی واتی در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مرداد 1398-11:34   0
73 بررسی روند حرکتی شاخص بیمه در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-11:22   1
74 بررسی روند حرکتی شاخص کل در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:29   2
75 روند حرکتی شاخص کل در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:28   1
صفحه 5 از 33