ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
61 بررسی روند حرکتی وساخت در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 شهریور 1398-14:40   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   0
62 بررسی روند حرکت بترانس در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 مرداد 1398-9:25   ایران‌ ترانسفو   2
63 بررسی روند حرکتی واتی در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مرداد 1398-11:34   0
64 بررسی روند حرکتی شاخص بیمه در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-11:22   1
65 بررسی روند حرکتی شاخص کل در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:29   2
66 روند حرکتی شاخص کل در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:28   1
67 بررسی روند حرکتی شیران در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:30   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   2
68 بررسی روند حرکتی کنور در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:27   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
69 برزسی روند حرکت فلات در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-10:13   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   1
70 بررسی روند حرکتی بیمه البرز در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-9:0   بیمه البرز   1
71 بررسی شاخص سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-8:58   1
72 بررسی روند حرکتی سهام ورنا و محدوده های حمایتی سهم
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:34   سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌   4
73 مسیر حرکت سیستم در بلند مدت به کدام جهت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 2 تیر 1398-11:55   همکاران سیستم-پایه   0
74 روند حرکتی کبافق در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 خرداد 1398-9:12   معادن‌ بافق‌   0
75 روند حرکتی سهام ختوقا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 خرداد 1398-8:59   قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌   1
صفحه 5 از 33