ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
46 نمودار فوق چکاپا در تایم هفتگی می باشد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 14 شهریور 1397-9:59   گروه صنایع کاغذ پارس   0
47 شاخص گروه سیمان در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 شهریور 1397-9:13   1
48 شاخص کل در تایم سه ماهه:
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 4 شهریور 1397-9:15   0
49 سکه طرح جدید
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-12:2   0
50 فاذر پس از یک سال در حال رسیدن به قیمت اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 مرداد 1397-12:0   صنایع‌ آذرآب‌   0
51 #سرب-تایم هفتگی بورس فلزات لندن
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:46   1
52 #روی-بورس فلزات لندن تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:44   1
53 مس-بورس فلزات نیویورک
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 مرداد 1397-8:42   0
54 شاخص کل در تایم سه ماهه:
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-8:44   1
55 #شاخص_فلزات:
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 مرداد 1397-8:23   0
56 نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 30 تیر 1397-11:33   0
57 ارفع تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 تیر 1397-9:21   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
58 سایپا در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 24 تیر 1397-9:4   سایپا   0
59 شاخص خودرو تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 تیر 1397-10:53   0
60 انس-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 17 تیر 1397-8:0   0
صفحه 4 از 25