ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
46 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 6 دی 1398-15:34   2
47 بررسی روند حرکتی نمودار قلع جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 28 آذر 1398-14:59   2
48 بررسی روند حرکتی سرمایه گذاری مسکن تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 25 آذر 1398-8:33   سرمایه گذاری مسکن تهران   3
49 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 آذر 1398-15:5   4
50 بررسی روند حرکتی زرين معدن آسيا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:50   زرین معدن آسیا   3
51 بررسی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 آذر 1398-16:9   3
52 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 23 آبان 1398-22:27   0
53 بررسی روند حرکتی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آبان 1398-15:34   سیمان‌ بجنورد   1
54 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 16 آبان 1398-23:35   1
55 بررسی روند نماد وتجارت در دو حالت تعدیل نشده و تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آبان 1398-11:19   بانک تجارت   6
56 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 3 آبان 1398-23:51   3
57 بررسی روند حرکتی خاور
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 مهر 1398-10:17   ایران خودرو دیزل   0
58 بررسی شاخص جهانی مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 مهر 1398-15:18   4
59 بررسی روند حرکتی کیسون
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22   شرکت کیسون   3
60 بررسی نمودار شخارک در دو حالت تعدیل شده و تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 مهر 1398-23:12   پتروشیمی‌ خارک‌   5
صفحه 4 از 33