ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
46 بررسی روند حرکت وبشهر در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 شهریور 1398-9:42   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   4
47 بررسی روند حرکتی وساخت در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 شهریور 1398-14:40   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   0
48 بررسی روند حرکت بترانس در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 مرداد 1398-9:25   ایران‌ ترانسفو   2
49 بررسی روند حرکتی واتی در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مرداد 1398-11:34   0
50 بررسی روند حرکتی شاخص بیمه در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-11:22   1
51 بررسی روند حرکتی شاخص کل در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:29   2
52 روند حرکتی شاخص کل در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:28   1
53 بررسی روند حرکتی شیران در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:30   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   2
54 بررسی روند حرکتی کنور در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:27   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
55 برزسی روند حرکت فلات در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-10:13   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   1
56 بررسی روند حرکتی بیمه البرز در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-9:0   بیمه البرز   1
57 بررسی شاخص سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-8:58   1
58 بررسی روند حرکتی سهام ورنا و محدوده های حمایتی سهم
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 تیر 1398-9:34   سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌   4
59 مسیر حرکت سیستم در بلند مدت به کدام جهت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 2 تیر 1398-11:55   همکاران سیستم-پایه   0
60 روند حرکتی کبافق در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 خرداد 1398-9:12   معادن‌ بافق‌   0
صفحه 4 از 32