ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
451 سایپا تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 مهر 1395-9:45   سایپا   1
452 خارزم در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 مهر 1395-10:6   سرمایه گذاری خوارزمی   2
453 واغدر تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 مهر 1395-9:15   لیزینگ‌خودروغدیر   0
454 حپترو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 مهر 1395-10:2   حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام   0
455 مفاخر در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:59   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   0
456 حریل در تایم روزانه در مقیاس ساده نمودار تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:24   ریل پردازسیر   0
457 ثنوسا در تایم هفتگی و نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 4 مهر 1395-10:15   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   0
458 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:32   تولید برق عسلویه مپنا   0
459 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:30   تولید برق عسلویه مپنا   0
460 کطبس تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-8:33   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   0
461 ثتران
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 1 مهر 1395-8:24   سرمایه گذاری مسکن تهران   0
462 شاخص خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 شهریور 1395-12:9   ایران‌ خودرو   0
463 ایران خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 شهریور 1395-11:29   ایران‌ خودرو   0
464 ارفع
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 شهریور 1395-22:16   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
465 حسینا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 شهریور 1395-22:4   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   0
صفحه 31 از 32