ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
31 بررسی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 آذر 1398-16:9   3
32 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 23 آبان 1398-22:27   0
33 بررسی روند حرکتی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آبان 1398-15:34   سیمان‌ بجنورد   1
34 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 16 آبان 1398-23:35   1
35 بررسی روند نماد وتجارت در دو حالت تعدیل نشده و تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آبان 1398-11:19   بانک تجارت   6
36 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 3 آبان 1398-23:51   3
37 بررسی روند حرکتی خاور
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 مهر 1398-10:17   ایران خودرو دیزل   0
38 بررسی شاخص جهانی مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 مهر 1398-15:18   4
39 بررسی روند حرکتی کیسون
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22   شرکت کیسون   3
40 بررسی نمودار شخارک در دو حالت تعدیل شده و تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 مهر 1398-23:12   پتروشیمی‌ خارک‌   5
41 بررسی روند حرکتی بزاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 مهر 1398-21:12   نیروگاه زاگرس کوثر   5
42 بررسی روند حرکت بترانس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-13:57   ایران‌ ترانسفو   4
43 بررسی روند حرکت شبندر در ۳ تایم‌فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 مهر 1398-21:6   پالایش نفت بندرعباس   1
44 بررسی روند حرکت ونوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 مهر 1398-11:59   بانک‌اقتصادنوین‌   1
45 بررسی روند حرکتی خصدرا در ۳ تایم فریم بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 30 شهریور 1398-10:3   صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   3
صفحه 3 از 32