ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
31 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 1 اسفند 1398-14:12   6
32 بررسی نمودار سغارس و اهداف میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 بهمن 1398-10:1   سیمان فارس و خوزستان   1
33 بررسی نمودار بیت کوین و همگرایی با طلا جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 25 بهمن 1398-13:10   1
34 بررسی نمودار جهانی انس طلا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 24 بهمن 1398-11:59   2
35 بررسی نمودار جهانی نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 17 بهمن 1398-11:53   0
36 بررسی اهداف نماد کاوه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 16 بهمن 1398-12:30   فولاد کاوه جنوب کیش   8
37 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 10 بهمن 1398-14:53   4
38 بررسی کلاسیک نمودار قثابت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 7 بهمن 1398-10:5   قند ثابت‌ خراسان‌   3
39 بررسی نمودار فاسمین و اهداف اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-8:41   کالسیمین‌   1
40 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 4 بهمن 1398-19:38   2
41 بررسی وضعیت و اهداف شاخص بانک ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 دی 1398-10:25   0
42 بررسی نماد خنصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 دی 1398-11:21   مهندسی‌نصیرماشین‌   3
43 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 دی 1398-13:10   2
44 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 دی 1398-11:58   2
45 نماد پکویر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 10 دی 1398-11:59   کویر تایر   3
صفحه 3 از 33