ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
331 واغدر تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 مهر 1395-9:15   لیزینگ‌خودروغدیر   0
332 حپترو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 مهر 1395-10:2   حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام   0
333 مفاخر در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:59   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   0
334 حریل در تایم روزانه در مقیاس ساده نمودار تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:24   ریل پردازسیر   0
335 ثنوسا در تایم هفتگی و نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 4 مهر 1395-10:15   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   0
336 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:32   تولید برق عسلویه مپنا   0
337 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:30   تولید برق عسلویه مپنا   0
338 کطبس تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-8:33   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   0
339 ثتران
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 1 مهر 1395-8:24   سرمایه گذاری مسکن تهران   0
340 شاخص خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 شهریور 1395-12:9   ایران‌ خودرو   0
341 ایران خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 شهریور 1395-11:29   ایران‌ خودرو   0
342 ارفع
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 شهریور 1395-22:16   شرکت آهن و فولاد ارفع   0
343 حسینا
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 شهریور 1395-22:4   توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   0
344 رنا در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 شهریور 1395-11:28   سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌   0
345 خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 شهریور 1395-10:43   ایران‌ خودرو   0
صفحه 23 از 24