ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
16 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399-12:51   3
17 نشانه هایی از پایان اصلاح تپکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 31 فروردین 1399-9:0   تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو   5
18 بررسی روند حرکتی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 28 فروردین 1399-13:17   1
19 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 22 فروردین 1399-13:41   6
20 اهداف مورد انتظار دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-19:9   5
21 بررسی نمودار VIX
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 فروردین 1399-23:58   6
22 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 10 فروردین 1399-9:19   2
23 بررسی نمودار خاذین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 اسفند 1398-9:52   سایپاآذین‌   1
24 بررسی روند حرکتی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 22 اسفند 1398-11:12   1
25 بررسی نمودار نماد شبندر
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 16 اسفند 1398-11:56   8
26 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 15 اسفند 1398-11:32   1
27 بررسی روند حرکتی نمودار روی جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 اسفند 1398-9:57   1
28 بررسی نمودار غگرجی و اهداف میان مدت.
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 اسفند 1398-9:33   بیسکویت‌ گرجی‌   8
29 بررسی شاخص های جهانی و تاثیرات ویروس کرونا
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 9 اسفند 1398-11:43   1
30 بررسی روند حرکتی نماد فاسمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:29   کالسیمین‌   12
صفحه 2 از 33