ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
16 آیا ذوب میتواند به روند صعودی خود را ادامه دهد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 20 آبان 1397-11:6   سهامی ذوب آهن اصفهان   2
17 بررسی وضعیت سهام شبندر
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-11:6   1
18 بررسی حرکت ایران خودرو از دیدگاه پرایس اکشن
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 14 آبان 1397-9:39   0
19 آیا شاخص کل در حال استراحت برای رسیدن به محدوده های بالاتر می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 5 آبان 1397-10:52   1
20 آیا نمادهای خودرویی به محدوده حمایت خود نزدیک شده اند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 5 آبان 1397-10:49   0
21 بررسی پتروشیمی پارس در تایم روزانه با استفاده از پرایس اکشن
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 آبان 1397-10:37   0
22 بررسی وضعیت شاخص پالایشگاه در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 مهر 1397-11:8   0
23 آیا کندل شکل گرفته در تایم هفتگی اشاره به ریزش دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 مهر 1397-11:6   0
24 بررسی وضعیت فولاد مبارکه در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 مهر 1397-10:56   0
25 آیا شبندر میتوان همانند گذشته در چارچوب الگوهای ادامه دهنده رشد داشته باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 22 مهر 1397-10:13   پالایش نفت بندرعباس   1
26 آیا رشد شاخص بورس ناشی از تولید و اقتصاد مولد می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 مهر 1397-9:50   2
27 #ذوب: تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 مهر 1397-9:48   سهامی ذوب آهن اصفهان   1
28 بررسی پرایس اکشن بانک ملت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 مهر 1397-10:12   بانک ملت   0
29 آیا بانک سینا می تواند با پول بک به محدوده نشان داده شده مسیر رشد را در پی بگیرد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 مهر 1397-10:9   بانک سینا   0
30 مقایسه حرکت فعلی خبهمن با حرکت سال 1388 در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 9 مهر 1397-11:17   گروه‌بهمن‌   0
صفحه 2 از 25