ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
16 بررسی حرکت بلند مدت سهام بنیرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 23 بهمن 1397-9:10   نیروترانس‌   0
17 روند حرکتی ولبهمن در تایم بلند مدت به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:39   شرکت بهمن لیزینگ   0
18 روند حرکتی بانک پاسارگاد در بلند مدت به چه صورت خواهد شد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 بهمن 1397-11:37   بانک پاسارگاد   0
19 روی(خرید سه ماهه-بورس فلزات لندن)
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 16 بهمن 1397-10:34   0
20 محدوده های خرید کمنگنز در چه قیمت هایی وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 بهمن 1397-9:47   معادن‌منگنزایران‌   0
21 آیا احتمال حرکت صعودی فباهنر وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 بهمن 1397-10:37   مس‌ شهیدباهنر   0
22 حآسا در محدوده سقف ...
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 10 بهمن 1397-8:37   آسیا سیر ارس   0
23 شاخص صنعت سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 2 بهمن 1397-10:54   0
24 بررسی بمپنا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-15:14   تولید برق عسلویه مپنا   0
25 روند حرکتی شاخص بیمه در یک نگاه کلی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 دی 1397-15:4   0
26 بررسی نماد شیران در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 19 دی 1397-15:8   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   1
27 روند حرکتی بهپاک به کدام سمت میتواند باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 2 دی 1397-11:43   صنعتی بهپاک   0
28 روند حرکتی شاخص کل در تایم روزانه به کدام سمت می باشد و اولین محدوده های حمایت و مقاومت در کدام محدوده میتواند باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 آذر 1397-13:38   1
29 آیا توریل میتواند از محدوده مقاومت پیش رو عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 آذر 1397-13:56   توکاریل   0
30 آیا حریل در تایم روزانه و با اصلاح سنگین قیمتی که داشته است میتواند راه رشد را در پیش بگیرد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 آذر 1397-9:17   ریل پردازسیر   0
صفحه 2 از 26