ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
16 بررسی اهداف نماد کاوه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 16 بهمن 1398-12:30   فولاد کاوه جنوب کیش   8
17 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 10 بهمن 1398-14:53   4
18 بررسی کلاسیک نمودار قثابت
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 7 بهمن 1398-10:5   قند ثابت‌ خراسان‌   2
19 بررسی نمودار فاسمین و اهداف اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 6 بهمن 1398-8:41   کالسیمین‌   1
20 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 4 بهمن 1398-19:38   2
21 بررسی وضعیت و اهداف شاخص بانک ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 دی 1398-10:25   0
22 بررسی نماد خنصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 دی 1398-11:21   مهندسی‌نصیرماشین‌   2
23 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 دی 1398-13:10   2
24 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 دی 1398-11:58   2
25 نماد پکویر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 10 دی 1398-11:59   کویر تایر   3
26 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 6 دی 1398-15:34   2
27 بررسی روند حرکتی نمودار قلع جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 28 آذر 1398-14:59   2
28 بررسی روند حرکتی سرمایه گذاری مسکن تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 25 آذر 1398-8:33   سرمایه گذاری مسکن تهران   3
29 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 آذر 1398-15:5   4
30 بررسی روند حرکتی زرين معدن آسيا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:50   زرین معدن آسیا   3
صفحه 2 از 32