ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
136 شپارس-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 21 آبان 1396-10:55   بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌   2
137 سمگا-تعدیل شده-هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 17 آبان 1396-9:49   گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   0
138 فولاژ-تعدیل نشده-هفتگی-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 15 آبان 1396-9:57   فولاد آلیاژی ایران   0
139 خمهر-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 آبان 1396-11:5   مهرکام‌پارس‌   0
140 توریل-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 14 آبان 1396-9:39   توکاریل   1
141 خودرو-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 8 آبان 1396-9:27   ایران‌ خودرو   3
142 شاخص پالایشگاهی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 آبان 1396-9:40   0
143 شبندر-آپدیت این بار احتمال شکست سقف خیلی زیاد هست پلایشگاهی.....
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 آبان 1396-9:27   پالایش نفت بندرعباس   1
144 کرازی در محدوده 185 تا 190 تومان در محدوده کلاستر قیمت و همچنین بر روی تراز 88 موج BC قرار پرفته است.
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 آبان 1396-9:12   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
145 بکهنوج-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 6 آبان 1396-9:47   تولید برق ماهتاب کهنوج   0
146 شپارس-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 6 آبان 1396-8:53   بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌   0
147 فولاژ-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 2 آبان 1396-9:32   فولاد آلیاژی ایران   1
148 بالبر-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 مهر 1396-10:52   کابل‌ البرز   1
149 دبالک-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده م
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 مهر 1396-10:51   مواد اولیه دارویی البرز بالک   1
150 فولاد مبارکه-تایم ماهیانه( بلند مدت)- تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 مهر 1396-9:4   فولاد مبارکه اصفهان   0
صفحه 10 از 24