ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 آذر 1398-15:5   4
2 بررسی روند حرکتی زرين معدن آسيا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:50   زرین معدن آسیا   3
3 بررسی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 آذر 1398-16:9   3
4 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 23 آبان 1398-22:27   0
5 بررسی روند حرکتی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آبان 1398-15:34   سیمان‌ بجنورد   1
6 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 16 آبان 1398-23:35   1
7 بررسی روند نماد وتجارت در دو حالت تعدیل نشده و تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آبان 1398-11:19   بانک تجارت   6
8 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 3 آبان 1398-23:51   3
9 بررسی روند حرکتی خاور
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 مهر 1398-10:17   ایران خودرو دیزل   0
10 بررسی شاخص جهانی مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 مهر 1398-15:18   4
11 بررسی روند حرکتی کیسون
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22   شرکت کیسون   3
12 بررسی نمودار شخارک در دو حالت تعدیل شده و تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 مهر 1398-23:12   پتروشیمی‌ خارک‌   5
13 بررسی روند حرکتی بزاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 مهر 1398-21:12   نیروگاه زاگرس کوثر   5
14 بررسی روند حرکت بترانس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-13:57   ایران‌ ترانسفو   4
15 بررسی روند حرکت شبندر در ۳ تایم‌فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 مهر 1398-21:6   پالایش نفت بندرعباس   0
صفحه 1 از 30