ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 حرکت شاخص سیمان در شش ماه آینده به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 31 فروردین 1398-11:50   1
2 آیا بانک تجارت ریزش دارد؟فرق نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در چیست؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 فروردین 1398-9:26   بانک تجارت   2
3 آیا روند صعودی انرژی 3 متوقف شده است؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 27 فروردین 1398-10:29   1
4 روند حرکتی شاخص کل بعد از عبور از سقف تاریخی به کدام سمت خواهد بود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 فروردین 1398-11:9   0
5 روند حرکتی سیمان هگمتان در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 20 فروردین 1398-12:18   سیمان‌هگمتان‌   1
6 اولین محدوده مقاومت ذوب
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-11:0   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
7 خیز ایران خودرو برای عبور از مقاومت 7 ساله
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 فروردین 1398-10:47   ایران‌ خودرو   0
8 شاخص انبوه سازی در تایم هفتگی و رسیدن به محدوده های مقاومت سقف قبلی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 فروردین 1398-10:48   0
9 روند حرکتی حآسا و منطقه خرید کم ریسک
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 اسفند 1397-9:39   آسیا سیر ارس   1
10 کسرام در تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 25 اسفند 1397-12:3   پارس‌ سرام‌   0
11 محدوده های حمایت صدرا و نحوه حرکت احتمالی در آینده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 اسفند 1397-11:35   حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   0
12 نحوه حرکت داروسازی لقما در تایم ماهیانه و احتمال رشد مجدد
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 اسفند 1397-10:23   دارویی‌ لقمان‌   0
13 حرکت کوتاه مدت شاخص کل
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 اسفند 1397-12:20   0
14 تعیین جهت حرکت رتکو و محدوده های مقاومت و حمایت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 11 اسفند 1397-11:5   کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو   0
15 آیا حرکت فعلی انرژی 3 یک اصلاح است یا یک روند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 اسفند 1397-10:17   سایر اشخاص بورس انرژی   0
صفحه 1 از 27