ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 محدوده مهم برای شاخص
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 آذر 1399-13:55   12
2 هدف های مورد انتظار ذوب
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 آذر 1399-11:8   4
3 بررسی نمودار هفتگی نماد ارفع
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 آبان 1399-14:29   18
4 بررسی نمودار فایرا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 20 مهر 1399-9:40   4
5 بررسی الیوتی نماد تاپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مهر 1399-14:17   10
6 بررسی نمودار پاکسان و اهداف مورد انتظار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 شهریور 1399-13:45   پاکسان‌   9
7 بررسی نمودار زاگرس و اهداف مورد انتظار آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 شهریور 1399-13:56   5
8 بررسی نمودار سهم رمپنا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 مرداد 1399-9:41   گروه مپنا (سهامی عام)   4
9 بررسی نمودار نماد وتجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 خرداد 1399-11:15   بانک تجارت   11
10 بررسی نمودار وخارزم
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-8:34   سرمایه گذاری خوارزمی   15
11 بررسی نمودار فلات
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 14 خرداد 1399-0:31   8
12 تحلیل نمودار شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 خرداد 1399-8:33   3
13 بررسی نمودار جهانی نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 8 خرداد 1399-13:43   2
14 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-11:53   4
15 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399-12:7   7
صفحه 1 از 33