ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 بررسی نمودار پاکسان و اهداف مورد انتظار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 شهریور 1399-13:45   پاکسان‌   9
2 بررسی نمودار چکاپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 24 شهریور 1399-11:57   7
3 بررسی نمودار زاگرس و اهداف مورد انتظار آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 شهریور 1399-13:56   4
4 بررسی نمودار وملی و اهداف مورد انتظار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 22 شهریور 1399-12:8   1
5 بررسی نمودار سهم رمپنا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 مرداد 1399-9:41   گروه مپنا (سهامی عام)   4
6 بررسی نمودار نماد وتجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 خرداد 1399-11:15   بانک تجارت   11
7 بررسی نمودار وخارزم
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-8:34   سرمایه گذاری خوارزمی   15
8 بررسی نمودار فلات
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 14 خرداد 1399-0:31   8
9 تحلیل نمودار شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 خرداد 1399-8:33   3
10 بررسی نمودار جهانی نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 8 خرداد 1399-13:43   2
11 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-11:53   4
12 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399-12:7   7
13 بررسی روند حرکتی نمودار روی جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399-9:48   4
14 بررسی اهداف مورد انتظار خفولا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-8:49   خدمات فنی فولاد یزد   3
15 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399-12:51   3
صفحه 1 از 33