ایجاد پست جدید
# عنوان
1 لبوتان-ماهیانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 24 مرداد 1396-11:1   گروه‌صنعتی‌بوتان‌   1
2 مگسال- هفتگی- تعدیل شده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 مرداد 1396-10:27   کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌   1
3 غمینو- تایم هفتگی- تعدیل نشده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 17 مرداد 1396-10:26   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   1
4 پخش- هفتگی- تعدیل نشده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 16 مرداد 1396-9:38   پخش البرز   0
5 دبالک-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 مرداد 1396-9:43   مواد اولیه دارویی البرز بالک   1
6 ✏️ نمودار بالا بالیر در تایم ماهیانه می باشد.نکات ذیل در مورد سهم قابل ذکر است.
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 مرداد 1396-8:53   کابل‌ البرز   0
7 سیدکو-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 مرداد 1396-11:43   سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان   1
8 ولصنم-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 مرداد 1396-8:28   لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌   1
9 دکوثر- هفتگی- تعدیل نشده- مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 7 مرداد 1396-9:31   داروسازی‌ کوثر   1
10 کرازی-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 تیر 1396-11:26   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   0
11 حکشتی-تایم ماهیانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 26 تیر 1396-8:43   کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   1
12 شپارس-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 تیر 1396-10:6   بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌   0
13 بکهنوج - تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 تیر 1396-9:57   تولید برق ماهتاب کهنوج   0
14 حپارسا-روزانه- تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 18 تیر 1396-10:32   توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   0
15 ثنوسا- ماهیانه- تعدیل نشده- مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 17 تیر 1396-9:8   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   0
صفحه 1 از 12