ایجاد پست جدید
# عنوان
1 فولاد مبارکه-تایم ماهیانه( بلند مدت)- تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 مهر 1396-9:4   فولاد مبارکه اصفهان   0
2 غمینو-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 مهر 1396-9:34   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   0
3 فنوال-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 11 مهر 1396-10:23   نورد آلومینیوم‌   0
4 فولای-تایم ماهیانه-تعدیل نشده-مقیاس لگاریتمی-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 11 مهر 1396-10:20   صنایع فولاد آلیاژی یزد   0
5 بررسی وضعیت نفت در میان مدت( 3 ماه آینده)
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 6 مهر 1396-8:44   1
6 ✏️ نمودار اول بنیرو در تایم ماهیانه می باشد.نکات ذیل در مورد سهم قایب ذکر است.
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 مهر 1396-9:5   نیروترانس‌   0
7 کساپا- روزانه- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 4 مهر 1396-9:2   سایپاشیشه‌   0
8 تکمبا-هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 مهر 1396-11:34   کمباین‌ سازی‌ ایران‌   0
9 بیمه کوثر- هفتگی- تعدیل نشده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 1 مهر 1396-11:32   بیمه کوثر   0
10 آینده-هفتگی- تعدیل شده-مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 27 شهریور 1396-11:12   بازرگانی آینده سازان بهشت پارس   0
11 بشهاب-هفتگی-تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 22 شهریور 1396-9:36   لامپ‌ پارس‌ شهاب‌   1
12 شتران- تایم ماهیانه- تعدیل شده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 شهریور 1396-8:59   پالایش نفت تهران   0
13 شبریز-روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 شهریور 1396-8:58   پالایش نفت تبریز   1
14 شبندر-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 14 شهریور 1396-8:57   پالایش نفت بندرعباس   0
15 شتولی-تایم هفتگی-تعدیل نشد0-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 شهریور 1396-9:4   تولی‌پرس‌   0
صفحه 1 از 14