ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 بررسی وضعیت و اهداف شاخص بانک ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 دی 1398-10:25   0
2 بررسی نماد خنصیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 دی 1398-11:21   مهندسی‌نصیرماشین‌   1
3 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 21 دی 1398-13:10   2
4 شاخص دارویی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 11 دی 1398-11:58   2
5 نماد پکویر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 10 دی 1398-11:59   کویر تایر   3
6 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 6 دی 1398-15:34   2
7 بررسی روند حرکتی نمودار قلع جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 28 آذر 1398-14:59   2
8 بررسی روند حرکتی سرمایه گذاری مسکن تهران
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 25 آذر 1398-8:33   سرمایه گذاری مسکن تهران   3
9 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 21 آذر 1398-15:5   4
10 بررسی روند حرکتی زرين معدن آسيا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:50   زرین معدن آسیا   3
11 بررسی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 آذر 1398-16:9   3
12 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 23 آبان 1398-22:27   0
13 بررسی روند حرکتی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آبان 1398-15:34   سیمان‌ بجنورد   1
14 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 16 آبان 1398-23:35   1
15 بررسی روند نماد وتجارت در دو حالت تعدیل نشده و تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آبان 1398-11:19   بانک تجارت   6
صفحه 1 از 30