ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 بررسی روند حرکتی زرين معدن آسيا
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 14 آذر 1398-14:50   زرین معدن آسیا   3
2 بررسی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 6 آذر 1398-16:9   3
3 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 23 آبان 1398-22:27   0
4 بررسی روند حرکتی سیمان بجنورد
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 آبان 1398-15:34   سیمان‌ بجنورد   1
5 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 16 آبان 1398-23:35   1
6 بررسی روند نماد وتجارت در دو حالت تعدیل نشده و تعدیل شده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 12 آبان 1398-11:19   بانک تجارت   5
7 بررسی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 3 آبان 1398-23:51   3
8 بررسی روند حرکتی خاور
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 30 مهر 1398-10:17   ایران خودرو دیزل   0
9 بررسی شاخص جهانی مس
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 مهر 1398-15:18   4
10 بررسی روند حرکتی کیسون
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22   شرکت کیسون   3
11 بررسی نمودار شخارک در دو حالت تعدیل شده و تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 مهر 1398-23:12   پتروشیمی‌ خارک‌   5
12 بررسی روند حرکتی بزاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 مهر 1398-21:12   نیروگاه زاگرس کوثر   5
13 بررسی روند حرکت بترانس
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 مهر 1398-13:57   ایران‌ ترانسفو   4
14 بررسی روند حرکت شبندر در ۳ تایم‌فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 مهر 1398-21:6   پالایش نفت بندرعباس   0
15 بررسی روند حرکت ونوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 مهر 1398-11:59   بانک‌اقتصادنوین‌   1
صفحه 1 از 30