ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
1 روند حرکتی کبافق در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 29 خرداد 1398-9:12   معادن‌ بافق‌   0
2 روند حرکتی سهام ختوقا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 28 خرداد 1398-8:59   قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌   0
3 روند حرکتی پترول در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 26 خرداد 1398-12:2   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   0
4 روند حرکتی بانک دی در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 19 خرداد 1398-10:22   بانک دی   0
5 روند حرکت حریل در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 18 خرداد 1398-10:50   ریل پردازسیر   1
6 مسیر حرکت وپست و رابطه سهم با افزایش سرمایه سال 93
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 8 خرداد 1398-12:5   پست بانک ایران   2
7 بررسی سهام ولصنم در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 8 خرداد 1398-11:41   لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌   0
8 تحلیل و بررسی سهام کلوند در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 5 خرداد 1398-10:35   کاشی‌ الوند   0
9 آپدیت حرکت سمگا در تایم میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 خرداد 1398-11:19   گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   2
10 مقایسه حرکت فعلی کرمان با حرکت در سال 92 و نتیجه گیری
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 1 خرداد 1398-11:17   س. توسعه و عمران استان کرمان   1
11 آیا شغدیر میتواند از محدوده مقاومت 700 تومانی خودش عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 28 اردیبهشت 1398-9:40   پتروشیمی غدیر   2
12 آیا شبندر موفق میشود سقف تاریخی خودش را از میان بردارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398-9:31   اختیارف شبندر-13000-98/02/18   1
13 نکات مربوط به شاخص خودرو و منطقه امن برای خرید
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-10:46   1
14 آیا شوینده موفق میشود از محدوده کنج خود خارج شود؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-10:43   مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   0
15 آیا سمگا توان حرکت صعودی مجدد را دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398-12:15   گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی   1
صفحه 1 از 28