ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
121 نگاهی به روند قیمت اونس طلای جهانی قبل از جلسه FOMC
یحیی حیدریان   سه شنبه 5 مرداد 1395-17:55   0
122 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه دوشنبه چهارم مرداد 1395
یحیی حیدریان   دو شنبه 4 مرداد 1395-19:8   0
123 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه شنبه دوم مرداد 1395
یحیی حیدریان   شنبه 2 مرداد 1395-19:5   0
124 گزارش تحلیلی بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 15 تیر 1395-16:20   2
125 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 14 تیر 1395-19:6   1
126 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه یکشنبه 13 تیرماه 1395
یحیی حیدریان   یک شنبه 13 تیر 1395-19:6   1
127 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه شنبه 12 تیرماه 1395
یحیی حیدریان   شنبه 12 تیر 1395-19:6   1
128 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه پنجشنبه دهم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   پنج شنبه 10 تیر 1395-16:5   0
129 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه چهارشنبه نهم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   چهار شنبه 9 تیر 1395-19:6   1
130 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه یکشنبه ششم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   یک شنبه 6 تیر 1395-18:30   1
131 نگاهی بر مهم ترین رویدادهای تاثیرگذاربر روند اونس طلا در هفته جاری
یحیی حیدریان   یک شنبه 6 تیر 1395-15:46   1
132 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه شنبه پنجم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   شنبه 5 تیر 1395-19:20   1
133 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه پنج شنبه سوم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   پنج شنبه 3 تیر 1395-16:9   2
134 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه چهار شنبه دوم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   چهار شنبه 2 تیر 1395-19:12   1
135 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه سه شنبه اول تیرماه 1395
یحیی حیدریان   سه شنبه 1 تیر 1395-19:19   2
صفحه 9 از 12