ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
106 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه یکشنبه 13 تیرماه 1395
یحیی حیدریان   یک شنبه 13 تیر 1395-19:6   1
107 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه شنبه 12 تیرماه 1395
یحیی حیدریان   شنبه 12 تیر 1395-19:6   1
108 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه پنجشنبه دهم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   پنج شنبه 10 تیر 1395-16:5   0
109 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه چهارشنبه نهم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   چهار شنبه 9 تیر 1395-19:6   1
110 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه یکشنبه ششم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   یک شنبه 6 تیر 1395-18:30   1
111 نگاهی بر مهم ترین رویدادهای تاثیرگذاربر روند اونس طلا در هفته جاری
یحیی حیدریان   یک شنبه 6 تیر 1395-15:46   1
112 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه شنبه پنجم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   شنبه 5 تیر 1395-19:20   1
113 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه پنج شنبه سوم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   پنج شنبه 3 تیر 1395-16:9   2
114 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه چهار شنبه دوم تیرماه 1395
یحیی حیدریان   چهار شنبه 2 تیر 1395-19:12   1
115 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه سه شنبه اول تیرماه 1395
یحیی حیدریان   سه شنبه 1 تیر 1395-19:19   2
116 گزارش بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 31 خرداد 1395-19:9   1
117 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه
یحیی حیدریان   یک شنبه 30 خرداد 1395-19:9   1
118 آیا طلا سیگنال مثبت برای ادامه صعود را دریافت خواهد کرد؟
حسین الیاسی   یک شنبه 30 خرداد 1395-18:56   1
119 دوراهی سکه طلا
محمدرضا افخمی   شنبه 29 خرداد 1395-8:32   2
120 گزارش روزانه قراردادهای آتی سکه سه شنبه 25 خرداد 1395
یحیی حیدریان   سه شنبه 25 خرداد 1395-19:7   1
صفحه 8 از 11