ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
61 افت قیمت دلار و اونسی شدن بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 11 بهمن 1395-17:41   0
62 اخبار کلیدی هفته در بازارهای مالی جهان
یحیی حیدریان   یک شنبه 10 بهمن 1395-16:4   0
63 روز کم رمق بازار آتی سکه در غیاب اونس و حبس دلار
یحیی حیدریان   یک شنبه 10 بهمن 1395-16:2   0
64 کاریکاتور هفته در بازارهای جهانی (نگاه پراز امید وترس سرمایه گذاران)
یحیی حیدریان   شنبه 9 بهمن 1395-16:57   1
65 نظرسنجی سایت کیتکو در مورد روند قیمت اونس طلا در هفته جاری
یحیی حیدریان   شنبه 9 بهمن 1395-16:48   1
66 تقابل انتظارات نزولی کوتاه مدت در مقابل انتظارات افزایشی بلندمدت در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   شنبه 9 بهمن 1395-15:27   0
67 افت بهای جهانی طلا به کف دوهفته ای پس از صعود شاخص داو جونز به بالای سقف تاریخی 20000 واحد
یحیی حیدریان   پنج شنبه 7 بهمن 1395-12:35   0
68 نوسان بازارآتی سکه حول محوراونس طلای جهانی
یحیی حیدریان   چهار شنبه 6 بهمن 1395-17:2   1
69 مقاومت در برابر ریزش با وزنه سنگین موقعیت های حقوقی ها
یحیی حیدریان   سه شنبه 5 بهمن 1395-17:5   1
70 خیزبازارآتی سکه با اهرم و اونس وافزایش فواصل قیمتی
یحیی حیدریان   دو شنبه 4 بهمن 1395-15:37   0
71 رویدادهای مهم طلایی هفته در تقویم مارکت جهانی
یحیی حیدریان   یک شنبه 3 بهمن 1395-17:47   0
72 صعود قیمت سررسیدهای بازار آتی سکه با اهرم دلار
یحیی حیدریان   یک شنبه 3 بهمن 1395-17:22   0
73 افزایش قیمت دلار با اهرم دلار
یحیی حیدریان   یک شنبه 3 بهمن 1395-17:19   0
74 بازار آتی سکه بر مدار نزولی با ادامه سقوط دلار در کانال 3800
یحیی حیدریان   چهار شنبه 29 دی 1395-17:48   0
75 سردرگمی بازار آتی سکه میان اونس ودلار
یحیی حیدریان   سه شنبه 28 دی 1395-17:2   0
صفحه 5 از 11