ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
31 تخلیه حباب مثبت سکه نقدی سرعت گیر قیمت های بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 8 شهریور 1396-14:44   0
32 کاهش قیمت طلا
عبداله رستمی   سه شنبه 20 تیر 1396-12:1   0
33 نگاه چهار بانک بزرگ در باره افق قیمت طلا
سعید معزز   سه شنبه 9 خرداد 1396-14:16   0
34 گزارش بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 25 اردیبهشت 1396-15:52   0
35 گزارش روزانه بازار آتی سکه (چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه )
یحیی حیدریان   چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396-15:0   0
36 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 19 اردیبهشت 1396-13:55   2
37 رشد احتیاطی قیمتهای بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-14:57   1
38 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 11 اردیبهشت 1396-15:3   0
39 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396-14:6   0
40 انعکاس انتخابات فرانسه در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 4 اردیبهشت 1396-14:24   1
41 تداوم خوش بینی ها در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 16 فروردین 1396-15:42   0
42 برگشت به مدار صعودی با چاشنی اونس طلای جهانی
یحیی حیدریان   سه شنبه 15 فروردین 1396-15:47   0
43 بازار آتی سکه در انتظار سیگنال فدرال رزرو
یحیی حیدریان   چهار شنبه 25 اسفند 1395-18:46   1
44 فاز احتیاطی در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 24 اسفند 1395-14:57   0
45 گام های لرزان و محتاط بازار اتی سکه در مسیر صعود
یحیی حیدریان   دو شنبه 23 اسفند 1395-16:14   0
صفحه 3 از 12