ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
16 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 19 اردیبهشت 1396-13:55   2
17 رشد احتیاطی قیمتهای بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-14:57   1
18 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 11 اردیبهشت 1396-15:3   0
19 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396-14:6   0
20 انعکاس انتخابات فرانسه در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 4 اردیبهشت 1396-14:24   1
21 تداوم خوش بینی ها در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 16 فروردین 1396-15:42   0
22 برگشت به مدار صعودی با چاشنی اونس طلای جهانی
یحیی حیدریان   سه شنبه 15 فروردین 1396-15:47   0
23 بازار آتی سکه در انتظار سیگنال فدرال رزرو
یحیی حیدریان   چهار شنبه 25 اسفند 1395-18:46   1
24 فاز احتیاطی در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 24 اسفند 1395-14:57   0
25 گام های لرزان و محتاط بازار اتی سکه در مسیر صعود
یحیی حیدریان   دو شنبه 23 اسفند 1395-16:14   0
26 تداوم خوش بینی ها در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   یک شنبه 22 اسفند 1395-15:52   0
27 برگشت از سطوح کف قیمتی ، پا قدم سبک میهمان تازه وارد بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   شنبه 21 اسفند 1395-15:21   0
28 سقوط به قعردوماه گذشته در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 17 اسفند 1395-16:16   0
29 تداوم روند افت فرسایشی قیمت ها در بازارآتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 16 اسفند 1395-16:8   0
30 حمایت سکه نقدی از قیمت های بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   یک شنبه 15 اسفند 1395-17:18   0
صفحه 2 از 11