ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
1 بزنگاه نوسان در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 10 آبان 1396-14:41   0
2 غلبه انتظارات صعودی در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 9 آبان 1396-13:42   0
3 تخلیه حباب مثبت سکه نقدی سرعت گیر قیمت های بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 8 شهریور 1396-14:44   0
4 کاهش قیمت طلا
عبداله رستمی   سه شنبه 20 تیر 1396-12:1   0
5 نگاه چهار بانک بزرگ در باره افق قیمت طلا
سعید معزز   سه شنبه 9 خرداد 1396-14:16   0
6 گزارش بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 25 اردیبهشت 1396-15:52   0
7 گزارش روزانه بازار آتی سکه (چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه )
یحیی حیدریان   چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396-15:0   0
8 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 19 اردیبهشت 1396-13:55   2
9 رشد احتیاطی قیمتهای بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-14:57   1
10 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 11 اردیبهشت 1396-15:3   0
11 گزارش روزانه بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396-14:6   0
12 انعکاس انتخابات فرانسه در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 4 اردیبهشت 1396-14:24   1
13 تداوم خوش بینی ها در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 16 فروردین 1396-15:42   0
14 برگشت به مدار صعودی با چاشنی اونس طلای جهانی
یحیی حیدریان   سه شنبه 15 فروردین 1396-15:47   0
15 بازار آتی سکه در انتظار سیگنال فدرال رزرو
یحیی حیدریان   چهار شنبه 25 اسفند 1395-18:46   1
صفحه 1 از 10