ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
1 گزارش روزانه بازار مشتقه 1398/02/23
علی رحمانی   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-9:52   1
2 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 22 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-8:56   0
3 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 21 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   یک شنبه 22 اردیبهشت 1398-9:28   0
4 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 17 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398-9:9   0
5 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 16 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:0   0
6 گزارش روزانه قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   دو شنبه 16 اردیبهشت 1398-9:4   0
7 گزارش روزانه قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   شنبه 14 اردیبهشت 1398-9:55   0
8 گزارش روزانه بازار قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398-10:52   0
9 بزنگاه نوسان در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 10 آبان 1396-14:41   0
10 غلبه انتظارات صعودی در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 9 آبان 1396-13:42   0
11 تخلیه حباب مثبت سکه نقدی سرعت گیر قیمت های بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 8 شهریور 1396-14:44   0
12 کاهش قیمت طلا
عبداله رستمی   سه شنبه 20 تیر 1396-12:1   0
13 نگاه چهار بانک بزرگ در باره افق قیمت طلا
سعید معزز   سه شنبه 9 خرداد 1396-14:16   0
14 گزارش بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   دو شنبه 25 اردیبهشت 1396-15:52   0
15 گزارش روزانه بازار آتی سکه (چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه )
یحیی حیدریان   چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396-15:0   0
صفحه 1 از 11