ایجاد پست جدید فید خبری گروه طلا و ارز
# عنوان
1 اصطلاحات رایج بازار طلا
علی رحمانی   یک شنبه 30 تیر 1398-12:21   1
2 مبنای محاسبه نرخ واقعی دلار و سکه
علی رحمانی   دو شنبه 24 تیر 1398-11:9   1
3 گزارش روزانه بازار مشتقه 1398/02/23
علی رحمانی   سه شنبه 24 اردیبهشت 1398-9:52   2
4 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 22 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-8:56   0
5 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 21 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   یک شنبه 22 اردیبهشت 1398-9:28   0
6 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 17 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398-9:9   0
7 گزارش روزانه بازار مشتقه مورخ 16 اردیبهشت 98
یحیی حیدریان   سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-9:0   0
8 گزارش روزانه قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   دو شنبه 16 اردیبهشت 1398-9:4   0
9 گزارش روزانه قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   شنبه 14 اردیبهشت 1398-9:55   0
10 گزارش روزانه بازار قراردادهای آتی زعفران
یحیی حیدریان   پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398-10:52   0
11 بزنگاه نوسان در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 10 آبان 1396-14:41   0
12 غلبه انتظارات صعودی در بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   سه شنبه 9 آبان 1396-13:42   0
13 تخلیه حباب مثبت سکه نقدی سرعت گیر قیمت های بازار آتی سکه
یحیی حیدریان   چهار شنبه 8 شهریور 1396-14:44   0
14 کاهش قیمت طلا
عبداله رستمی   سه شنبه 20 تیر 1396-12:1   0
15 نگاه چهار بانک بزرگ در باره افق قیمت طلا
سعید معزز   سه شنبه 9 خرداد 1396-14:16   0
صفحه 1 از 11