ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بنیادی
# عنوان
121 پیش بینی درآمد هر سهم آبسال-لابسا
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-15:52   آبسال‌   0
122 پیش بینی درآمد هر سهم شرکت ملی صنایع مس ایران-فملی
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-15:36   ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   0
123 پیش بینی درآمد هر سهم ملی سرب و روی-فسرب
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-14:40   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   0
124 پیش بینی درآمد هر سهم سیمان فارس-سفارس
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-14:39   سیمان فارس و خوزستان   0
125 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کابل البرز-بالبر
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-14:37   کابل‌ البرز   0
126 پیش بینی درآمد هر سهم قند پیرانشهر-قپیرا
127 پیش بینی درآمد هر سهم کشاورزی و دامپروری مگسال-زمگسا
128 پیش بینی درآمد هر سهم سیمان داراب-ساراب
سعید معزز   سه شنبه 28 دی 1395-14:32   سیمان‌ داراب‌   0
129 پیش بینی درآمد هر سهم بیمه دانا-دانا
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-15:24   بیمه دانا   0
130 پیش بینی درآمد هر سهم صنایع کاغذ سازی کاوه-چکاوه
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-15:6   صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌   0
131 پیش بینی درآمد هر سهم نورد آلومینیووم-فنوال
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-13:4   نورد آلومینیوم‌   0
132 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن اصفهان
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-11:39   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
133 پیش بینی درآمد هر سهم کارتن ایران-چکارن
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-10:35   کارتن‌ ایران‌   0
134 تصمیمات مجمع عمومی عادی سرمایه گذاری مسکن پردیس-ثپردیس
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-8:23   سرمایه گذاری مسکن پردیس   0
135 پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی خارک-شخارک
سعید معزز   دو شنبه 27 دی 1395-8:17   پتروشیمی‌ خارک‌   0
صفحه 9 از 221