ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بنیادی
# عنوان
31 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (اصلاحیه)فولاد آلیاژی ایران-فولاژ
سعید معزز   دو شنبه 23 اسفند 1395-15:0   فولاد آلیاژی ایران   0
32 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت فولاد آلياژي ايران -فولاژ
سعید معزز   دو شنبه 23 اسفند 1395-14:32   فولاد آلیاژی ایران   0
33 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/02/31 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-پترول
سعید معزز   دو شنبه 23 اسفند 1395-13:52   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   0
34 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) مس شهید باهنر-فباهنر
سعید معزز   سه شنبه 17 اسفند 1395-13:24   مس‌ شهیدباهنر   0
35 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي پرديس -شپدیس
سعید معزز   دو شنبه 16 اسفند 1395-11:44   پتروشیمی پردیس   0
36 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار -کمرجان
سعید معزز   دو شنبه 16 اسفند 1395-11:42   بازرگانی و تولیدی مرجان کار   0
37 پیش بینی درآمد هر سهم قثابت
سعید معزز   شنبه 14 اسفند 1395-7:42   قند ثابت‌ خراسان‌   0
38 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)ذوب اهن اصفهان-ذوب
سعید معزز   شنبه 14 اسفند 1395-7:40   سهامی ذوب آهن اصفهان   0
39 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی-شمواد
سعید معزز   چهار شنبه 11 اسفند 1395-14:10   تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌   0
40 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان-غگل
سعید معزز   سه شنبه 10 اسفند 1395-13:37   گلوکوزان‌   0
41 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31شرکت کابل البرز
سعید معزز   سه شنبه 10 اسفند 1395-11:6   کابل‌ البرز   0
42 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 10 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/10/30 قند اصفهان-قصفها
سعید معزز   شنبه 7 اسفند 1395-12:49   قنداصفهان‌   0
43 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد-قشیر
44 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30 پالایش نفت بندر عباس-شبندر
سعید معزز   چهار شنبه 4 اسفند 1395-10:53   پالایش نفت بندرعباس   1
45 پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان -حپارسا
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-14:24   توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   0
صفحه 3 از 221