ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بنیادی
# عنوان
3301 مخابرات ایران
علیرضا حسین پور   شنبه 25 مهر 1394-10:28   مخابرات ایران   0
3302 مپنا
3303 فایرا
3304 تغییر مواضع نسبت به خوراک پتروشیمی ها
علیرضا حسین پور   شنبه 25 مهر 1394-7:12   0
3305 خبری مهم برای بورس
علیرضا حسین پور   شنبه 25 مهر 1394-7:11   0
3306 قیمت خوراک باید شناور باشد
علیرضا حسین پور   جمعه 24 مهر 1394-12:28   0
3307 هلدینگ خلیج فارس
3308 خوراک پتروشیمی ارزان‌ می‌شود؟
علیرضا حسین پور   جمعه 24 مهر 1394-12:26   0
3309 پیش بینی آینده بورس ایران
علیرضا حسین پور   جمعه 24 مهر 1394-12:21   0
3310 واکنش مثبت حقیقی‌ها به تصویب برجام
علیرضا حسین پور   چهار شنبه 22 مهر 1394-11:17   0
3311 احتمال خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو
علیرضا حسین پور   چهار شنبه 22 مهر 1394-11:12   0
3312 افزایش سرمایه 550 درصدی یک شرکت بورسی
3313 افزایش 200 درصدی یک "دتهران" با بازدهی 533 درصدی سهام
علیرضا حسین پور   چهار شنبه 22 مهر 1394-10:49   0