ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بنیادی
# عنوان
16 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46   گروه فن آوا   0
17 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46   گروه فن آوا   0
18 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم-سیستم
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:37   همکاران سیستم   0
19 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي جهرم-جهرم
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:35   پتروشیمی جهرم   0
20 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي فسا-فسا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:34   پتروشیمی فسا   0
21 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 قند نیشابور-قنیشا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:33   قند نیشابور   0
22 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) ایران یاسا تایر و رابر-پاسا
سعید معزز   دو شنبه 21 فروردین 1396-15:50   ایران‌یاساتایرورابر   0
23 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع جوشکاب يزد-بکاب
سعید معزز   چهار شنبه 16 فروردین 1396-11:33   صنایع‌جوشکاب‌یزد   0
24 اولین مجوز افزایش سرمایه سال جدید برای یک بانک صادر شد
سعید معزز   سه شنبه 15 فروردین 1396-14:24   بانک حکمت ایرانیان   0
25 ۵۰ شرکت فعال تر بورس معرفی شدند
سعید معزز   دو شنبه 14 فروردین 1396-14:53   0
26 علت ادامه توقف نماد ذوب آهن اعلام شد/ شرط بازگشت به تابلوی معاملات
سعید معزز   یک شنبه 6 فروردین 1396-11:51   سهامی ذوب آهن اصفهان   2
27 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت ایران ترانسفو
سعید معزز   شنبه 28 اسفند 1395-14:44   ایران‌ ترانسفو   0
28 پیش بینی درآمد هر سهم بانک صادرات-وبصادر
سعید معزز   شنبه 28 اسفند 1395-14:39   بانک صادرات ایران   0
29 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سيار ايران-همراه
سعید معزز   شنبه 28 اسفند 1395-14:37   شرکت ارتباطات سیار ایران   0
30 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) ایران ترانسفو-بترانس
سعید معزز   شنبه 28 اسفند 1395-14:36   ایران‌ ترانسفو   0
صفحه 2 از 221