ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل بنیادی
# عنوان
1 "همراه" سهمی برای تمام فصول
2 تحلیل وضعیت مالی سیمانی ها در شهریور ماه
مجید محمدی   سه شنبه 23 مهر 1398-19:21   2
3 21پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس
امیر مرادی   شنبه 30 شهریور 1398-16:45   3
4 انرژی
نجمه ایوبی   پنج شنبه 13 تیر 1398-17:34   0
5 تعدیل مثبت
پیمان محمدی رایگانی   دو شنبه 10 مهر 1396-22:26   معادن‌ بافق‌   0
6 معرفی شرکت داده گستر عصر نوین - های وب
عبداله رستمی   سه شنبه 21 شهریور 1396-16:4   داده گسترعصرنوین-های وب   0
7 زمانبندی پرداخت سود پتروشیمی کرمانشاه-کرماشا
سعید معزز   دو شنبه 11 اردیبهشت 1396-11:50   صنایع پتروشیمی کرمانشاه   1
8 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه -سرمایه گذاری مسکن شمال شرق-ثشرق
سعید معزز   یک شنبه 10 اردیبهشت 1396-15:30   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق   0
9 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت شهد ايران -غشهد
سعید معزز   شنبه 2 اردیبهشت 1396-14:11   شهد ایران‌   1
10 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي داراب -داراب
سعید معزز   چهار شنبه 30 فروردین 1396-11:54   پتروشیمی داراب   0
11 معرفی نخستین هتل فرابورسی برای عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام
سعید معزز   چهار شنبه 30 فروردین 1396-8:16   هتل پارسیان کوثر اصفهان   0
12 اولین عرضه اولیه 96 بورس/ معرفی شرکت 700 میلیارد تومانی با دو درج نماد
سعید معزز   چهار شنبه 30 فروردین 1396-7:57   فولاد کاوه جنوب کیش   0
13 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46   گروه فن آوا   0
14 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46   گروه فن آوا   0
15 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم-سیستم
سعید معزز   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:37   همکاران سیستم   0
صفحه 1 از 221