ایجاد پست جدید
# عنوان
1 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان-غگل
سعید معزز   سه شنبه 10 اسفند 1395-13:37   گلوکوزان‌   0
2 تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31شرکت کابل البرز
سعید معزز   سه شنبه 10 اسفند 1395-11:6   کابل‌ البرز   0
3 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 10 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/10/30 قند اصفهان-قصفها
سعید معزز   شنبه 7 اسفند 1395-12:49   قنداصفهان‌   0
4 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد-قشیر
5 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30 پالایش نفت بندر عباس-شبندر
سعید معزز   چهار شنبه 4 اسفند 1395-10:53   پالایش نفت بندرعباس   1
6 پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان -حپارسا
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-14:24   توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   0
7 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نيرو ترانس-بنیرو
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-14:9   نیروترانس‌   0
8 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) پتروشیمی شیراز-شیراز
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-9:36   پتروشیمی‌شیراز   0
9 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)-سیمان خوزستان-سخوز
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-7:52   سیمان خوزستان   0
10 اولین پیش بینی درآمد هر سهم در سال 96 بانک تجارت-وتجارت
سعید معزز   یک شنبه 1 اسفند 1395-7:51   بانک تجارت   0
11 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) صنایع ریخته گری ایران-خریخت
12 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)تولیدی ایران تایر-پتایر
سعید معزز   شنبه 30 بهمن 1395-10:45   ایران‌ تایر   0
13 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) سیمان سفید نی ریز
سعید معزز   شنبه 30 بهمن 1395-10:8   سیمان‌ سفیدنی‌ریز   0
14 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک ايران زمين -وزمین
سعید معزز   شنبه 30 بهمن 1395-9:53   بانک ایران زمین   0
15 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کابل البرز-بالبر
سعید معزز   چهار شنبه 27 بهمن 1395-11:24   کابل‌ البرز   0
صفحه 1 از 218