جهت بهرمندی از امکانات سایت می بایست ابتدا مشتری ما باشید.

در ابتدا وارد سایت شوید و سپس با ورود به صفحه عضویت فرم ثبت نام مشتری را تکمیل نمایید!

امروز
شنبه 1 آبان 1395-1:32
78,092
شاخص کل
0
0
تعداد شرکت مثبت
0
تعداد شرکت بدون تغییر
0
تعداد شرکت منفی
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:4
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   فولاد آلیاژی ایران   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:3
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   پتروشیمی‌شیراز   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:2
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   سیمان‌ارومیه‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:1
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-19:59
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   پارس‌ پامچال‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-19:58
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   صنایع‌شیمیایی‌ایران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   ایران‌ خودرو   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   سیمان‌ تهران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:4
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   فولاد آلیاژی ایران   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:3
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   پتروشیمی‌شیراز   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:2
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   سیمان‌ارومیه‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:1
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   صنایع‌ لاستیکی‌ سهند   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-20:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-19:59
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   پارس‌ پامچال‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-19:58
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   صنایع‌شیمیایی‌ایران‌   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/06/31
علیرضا حسین پور   ایران‌ خودرو   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:13
0
عرضه اولیه سهام شرکت کشت و دام گلدشت جایزه جدید مشتریان مبین سرمایه آنلاین پلاس  آنلاین پلاس

تحلیل بنیادین

شرکت پاکسان برپایه صورت مالی 3 ماهه سوم سال 95 و بهبود فروش و همچنین تولید در کمتر از 75% ظرفیت اسمی، پیش بینی خوشبینانه برایسود هر سهم سال مالی 96/09/30 را می توان حدود 950 ریال درنظر گرفت.
افزایش حجم نقدینگی با تکیه بر شبه پول (حسابهای جاری و غیر مسکوکات) سبب افزایش حجم تراکنش ها در دستگاه های پوز خواهد شد.
از دو اثر افزایش شناوری سهام (مثبت) و ورود نقدینگی غیرهوشمند و مخرب (منفی) بیشتر از اثر منفی بر بازار تاثیرگذار بوده است.
تغییر ترکیب «هرم سنی»، الگوی سنتی تامین منابع پرداخت مستمری و افزایش نامتناسب حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران سبب عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی شده است.

سهم حفاری از رشد تولید نفت ایران چهار شنبه 14 مهر 1395-17:24

افزایش سودآوری در حفاری با توجه به اخبار افزایش صادرات نفت و یکسان سازی نرخ ارز

تحلیل تکنیکال

ستران تایم روزانه سه شنبه 27 مهر 1395-9:40

سیمان تهران مقاومت اول:مید لاین کانال 240- 250 مقاومت دوم 300 تا 310 حمایت اول 170 تا 180

ستران تایم روزانه سه شنبه 27 مهر 1395-9:39

سیمان تهران مقاومت اول:مید لاین کانال 240- 250 مقاومت دوم 300 تا 310 حمایت اول 170 تا 180

وساخت در تایم روزانه دو شنبه 26 مهر 1395-11:9

اهداف زمانی و قیمتی در تصویر مشخص شده است

ثتران در تایم روزانه دو شنبه 26 مهر 1395-11:8

ثتران ساختمونی هیچ چیز برای از دست دادن نداره روند معاملاتی سهم نشون میده که سهم کاملا خشک شده. حد ضرر 110 اهداف سهم در تصویر مشخص شده است.

ثتران در تایم روزانه دو شنبه 26 مهر 1395-11:7

ثتران ساختمونی هیچ چیز برای از دست دادن نداره روند معاملاتی سهم نشون میده که سهم کاملا خشک شده. حد ضرر 110 اهداف سهم در تصویر مشخص شده است.

شراز در تایم روزانه یک شنبه 25 مهر 1395-8:52

شراز در تایم روزانه احتمال اتمام موج سوم با رسیدن به ناحیه قیمتی MOB با توجه به گارد صعودی که گرفته کاملا مشخص هست که با یه موج 3 قدرتمند مواجه هستیم و به احتمال قوی موج پنجی در آینده خواهیم داشت. در صورت در اختیار ...ادامه

شبندر در تایم روزانه یک شنبه 25 مهر 1395-8:13

شبندر در حال نزدیک شدن به سقف مثلث(محدوده قیمتی 555 تا 565) در صورت رد شدن از این مقاومت احتمال پر کردن گپ ایجاد شده در میان مدت دور از ذهن نیست(محدوده 760 تومان)
در تصویر بالا همان شاخص نفتی در تایم هفتگی آورده شده است و اولین محدوده های مقاومت و حمایت نیز آورده شده است.